bentley-visser

Bentley Visser

ERA Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
Kamer J05-31
3062 PA Rotterdam

May 20, 2024

Subject: Introduction of the Commissioner of External Affairs

dan nu mijn beurt om mijzelf aan te prijzen en een kleine richtlijn te geven van mijn plannen voor het komende jaar, waarin ik de functie commissaris-extern bekleed. Ik, Bentley Visser, zal mij het komende jaar voordoen als een vertegenwoordiger die contacten aan ERA toebedeelt en onderhoudt. Ik spreek de positieve verwachting uit ervoor te zorgen dat deze vereniging – waar ik overigens met volle lof over kan spreken – haar goede naam behoudt.

Ook hoop ik dat wij als bestuur de prachtige, warme charmes dezelfde plek kunnen geven als hoe voorgaande besturen dat hebben gedaan. Ik zal mij inspannen om de prachtige locaties en contacten die Rotterdam heeft te kunnen etaleren bij ERA-evenementen. Tevens hoop ik een persoonlijke noot toe te kunnen voegen aan ERA. Ik hoop in het bijzonder mijn liefde voor klassieke muziek een plaats te kunnen geven in de vereniging.

Ik wil afsluiten door te vermelden dat ik aan het einde van het academische jaar zal triomferen wanneer zowel nieuw- als oud-leden genoten hebben van het ERA-jaar en ik heelhuids afstand kan doen van mijn functie.

Yours sincerely,

[Handwritten Signature]

Bentley Visser

© 2024 Wijsgerige faculteitsvereniging ERA Rotterdam