ERA Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
Kamer J05-31
3062 PA Rotterdam

May 20, 2024

Subject: Information about Academic Committee

Dear reader,

Een stukje tekst over de academische commissie!

Yours sincerely,

[Handwritten Signature]

Academic Committee

© 2024 Wijsgerige faculteitsvereniging ERA Rotterdam