Over ERA

ERA is de faculteitsvereniging van Erasmus School of Philosophy, opgericht in 1986. ERA organiseert activiteiten voor alle mensen verbonden aan de faculteit, dus voor zowel studenten als medewerkers als alumni. Sommige activiteiten richten zich tevens op een breder publiek. Vaste activiteiten zijn de maandelijkse borrels en de kroegcolleges, waarin een interessante spreker vertelt over een thema dat hun bezighoudt. Daarnaast organiseert ERA studiereizen, filmavonden, studie- en carrière gerelateerde activiteiten en overige evenementen. Leden van ERA kunnen hun studieboeken met een fikse korting bestellen en ontvangen faculteitsblad Twijfel gratis in de bus. Bovendien kun je actief lid worden van de Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA door je aan te melden voor een commissie, het bestuur of een andere functie!

28ste bestuur

Word actief lid van ERA en zet je samen met andere filosofiestudenten in voor de organisatie van studie- en carrière gerelateerde activiteiten en overige evenementen. Actief lid zijn van ERA leert je veel vaardigheden, maar bovenal is het gezellig en leuk om je met andere filosofiestudenten te verenigen.

Om iedereen tevreden te houden, de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt zijn er een aantal medezeggenschapsorganen werkzaam bij de Erasmus School of Philosophy. De medezeggenschapscommissie is de overkoepelende commissie waarin uit al deze organen studenten zitten die samen bespreken wat er allemaal gaande is.

De partners en vrienden van ERA zijn van levensbelang voor de vereniging. Zij geven de grondslag waar veel van de evenementen op gebouwd zijn. ERA onderhoudt partnerschappen en vriendschappen met verschillende bedrijven binnen en buiten Rotterdam.