ERA Rotterdam

Philosophical
Faculty Association

ERA Rotterdam

ERA, founded in 1986, is the faculty association of the Erasmus School of Philosophy. We offer a wide range of activities for everyone connected to our faculty - students, staff, and alumni.

At ERA, we aim to create a lively and inspiring environment for philosophy students, where academic enrichment goes hand in hand with camaraderie and enjoyment.
  • Members

    0+

  • Committees

    0

  • Events per year

    0+

Placeholder

Event 1

Time 1

Location 1

Placeholder

Event 2

Time 2

Location 2

Placeholder

Event 3

Time 3

Location 3

Placeholder

Event 4

Time 4

Location 4

Events organised by ERA

Join us for engaging Pub Lectures, featuring guests and professors sharing their expertise, encouraging lively discussions and fresh perspectives. Explore deeper philosophical issues during our Philosophy Nights, or enjoy a blend of entertainment and intellectual dialogue at our Philosophy and Film Nights, where movies spark discussions on philosophical themes.

Placeholder

Event 5

Time 5

Location 5

Placeholder

Event 6

Time 6

Location 6

Stapel boeken

Edities

0+

Wijsgerig Faculteitsblad

Twijfel

Twijfel, sinds 2011 het halfjaarlijkse tijdschrift van de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt gratis thuisbezorgd bij ERA-leden. Elk nummer heeft een thema en bevat diepgaande artikelen, columns van docenten, vaste rubrieken zoals De boekenkast van ..., recensies, poëzie en prachtige illustraties.

Illustraties door Hanna Bax

Redactieleden

0+

Boekenkast